سوسانو + خوشگلا + سعيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم تیر ۱۳۸۸ساعت ۲۳:۳۳ بعد از ظهر  توسط سعید  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم خرداد ۱۳۸۸ساعت ۸:۰ قبل از ظهر  توسط سعید  | 


سرنوشت جومونگ:با ديدن ازدواج سوسانو ناراحت شده و پس از بازگشت به قصر به اسرار مادرش با يه سويا ازدواج ميكند.

جومونگ در اين مدت سعي ميكند اعتماد تسو را جلب كند ولي تسو باور نميكند كه جومونگ ميخاهد به او كمك كند ولي يونگ پو قصد جان تسو را ميكند و جومونگ با نجات تسو بخاطر گيرو اعتماد تسو را جلب ميكند تسو تچي را ميكشد و يونگ پو را ذنداني ميكند

جومونگ پس از جلب اعتماد تسو با500مهاجر فراركرده و يك كشور ميسازد و...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت ۶:۵۱ قبل از ظهر  توسط سعید  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت ۶:۱۸ قبل از ظهر  توسط سعید  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت ۶:۱۱ قبل از ظهر  توسط سعید  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت ۶:۷ قبل از ظهر  توسط سعید  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت ۶:۱ قبل از ظهر  توسط سعید  | 

بقيه عكسها در ادامه مطلب

بقيه عكسها در ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۸۷ساعت ۵:۵۷ قبل از ظهر  توسط سعید  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه یکم آذر ۱۳۸۷ساعت ۷:۰ قبل از ظهر  توسط سعید  | 

يوم جانگ
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۸:۴۴ قبل از ظهر  توسط سعید  |